Informasjon og påmelding for den enkelte aktivitet kommer fortløpende. Behandlere i tverrfaglig behandlerteam vil også få tilsendt informasjon via lukket side. 

 
Dato Tid Hva
Fredag 11.mars  09:00-1200

Opplæringspakke dag 1. Nye tverrfaglig beh.team TOO, digitalt

Torsdag 17.mars 12:00-15:00

Opplæringspakke dag 2. Nye tverrfaglig beh.team TOO, digitalt

Torsdag 24.mars  09:00-12:00

Opplæringspakke dag 3. Nye tverrfaglig beh.team TOO, digitalt

Torsdag 28.april  13:30-15:00 Kort digital nettverkssamling, tverrfaglig team
Onsdag 1. juni - torsdag 2. juni   Regional nettverkssamling, tverrfaglig behandlerteam TOO
Onsdag 14.- fredag 16.september   Nasjonal nettverkssamling, tverrfaglig behandlerteam TOO
Mandag 31.oktober  10:00-11:30 Kort digital nettverkssamling, tverrfaglig team
Tirsdag 8.november 12:00-15:00 Opplæringspakke dag 1. Nye tverrfaglig beh.team TOO, digitalt
Onsdag 16.november 12:00-15:00 Opplæringspakke dag 2. Nye tverrfaglig beh.team TOO, digitalt
Tirsdag 22.november  12:00-15:00 Opplæringspakke dag 3. Nye tverrfaglig beh.team TOO, digitalt
Fredag 9.desember 10:00-11:30

Kort digital nettverkssamling, tverrfaglig team