Snart nasjonal nettverkssamling 2021!

Snart er det nasjonal nettverkssamling, og denne gangen arrangeres det fysisk, nærmere bestemt i Oslo!

Det er Faggruppen TOO som har det faglige ansvaret og som står for programet. Her finner du program og praktisk informasjon, blant annet tips for hvordan du kan komme deg til hotellet. 

Flere av dere skal også delta på introduksjonsdagen (for nye TOO-medarbeidere) 20. oktober. Introduksjonsdagen og nettverkssamlingen skal være på samme hotell

Vi gleder oss! :)

person_natur_600.jpg

Oppgradering av www.tooinfo.no

Redaksjonsgruppen jobber med å videreutvikle tooinfo.no; det gjelder både revidering og legge til nytt innhold i tillegg til å øke brukervennlighet.

Nettstedet har nå tre målgrupper:

 • pasient/befolkning
 • tann- og helsepersonell
 • TOO-behandlere

Klarspråk
I løpet av desember 2021 vil det komme en ny språklov med egen paragraf om Klarspråk. Kort sagt innebærer Klarspråk at det offentlige skal skrive slik at brukeren forstår. Det betyr at også tooinfo.no blir berørt og skal etterleve målet. Denne jobben har redaksjonsgruppen startet på og vil fortsette arbeidet utover høsten. Målet er å gjøre det både lettere for brukeren å finne informasjon om TOO-tilbudet og til å forstå innholdet på tooinfo.no

Kartmodul
Før sommeren fikk vi på plass en kartmodul på tooinfo.no, hvor brukeren kan søke opp nærmeste klinikk som tilbyr TOO. Gå til kartmodulen.

Filmer om tannbehandlingsangst
I løpet av oktober vil vi publisere filmer om tannbehandlingsangst på tooinfo.no. Filmene er utviklet av TkMidts prosjekt "Tenner, skam og angst", og omfatter 42 filmer. 27 er rettet mot pasienter, og 15 er instruksjonsfilmer til tannhelsepersonell. Offisiell lansering av filmene er 14. oktober. Det vil også være et innlegg om filmprosjektet på nettverkssamlingen.  
Filmer til pasienter
Filmer til tann- og helsepersonell

Nytt menypunkt: TOO-behandlere
TOO-behandlere i tverrfaglige behandlerteam har i dag tilgang til lukket side på tooinfo.no. Men vi har nå flyttet mye av innholdet fra den lukkede siden over til den åpne siden på tooinfo.no, nærmere bestemt menypunktet "TOO-behandlere". Her trenger du altså ikke å logge deg på. Innholdet her vil blant annet være fagstoff og informasjon og påmeldinger til kurs- og samlinger. Innholdet utvides fortløpende.

Hva skal være på lukket side?
Vi vil fremdeles bruke den lukkede siden, men i mindre grad. Dokumentet "Veileder for tverrfaglig behandlerteam" vil ligge på lukket side i tillegg til oversikten over TOO-behandlere i tverrfaglige behandlerteam.

internett ikon_500.jpg

Lukket side for medarbeidere i tverrfaglig behandlerteam

Det er din lokale administrator som registerer, oppdaterer og eventuelt fjerner brukerkontoer på den lukkede siden på tooinfo.no. Har du for eksempel fått ny e-postadresse? Da tar du kontakt med din lokale administrator som ordner det for deg. Er du usikker på hvem som er din lokale administrator? Send en e-post til redaksjon@tooinfo.no, så finner vi det ut av det.

hengelås_640_cropped.png

Offisiell lansering av filmer mot tannbehandlingsangst

Torsdag 14. oktober inviterer Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) til offisiell lansering av filmer om tannbehandlingsangst.
Prosjektet "Tenner, skam og angst" har laget 27 korte informasjonsfilmer rettet mot de som sliter med tannbehandlingsangst i tillegg til 15 instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell.
Alle vil bli tilgjengelig på tooinfo.no. Filmene kan være nyttig verktøy for eksempel ved kurs- og undervisningsvirksomhet for tannhelsepersonell eller ved pasientbehandling.

Lanseringen vil være digital. Gå til program og påmelding.

"Tenner, skam og angst" er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse.
Prosjekteier er Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt), og prosjektets hovedsamarbeidspartner er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ).

Mer informasjon om prosjektet "Tenner, skam og angst"

Filminnspilling 17mars.jpg

Workshop om felles utfordringer i TOO-behandling

Mandag 20. september møttes Koordineringsgruppen TOO og Faggruppen TOO til workshop for å diskutere felles utfordringer som TOO-teamene opplever.

Noen av spørsmålene som ble tatt opp var:

 • hvordan forholde seg til pasienter med akutt tannbehandlingsbehov som står på venteliste?
 • hva med de som fyller kriteriene for rett til TOO tilbud, har angst for tannbehandlingssituasjonen og ønsker sterkt TOO tilbudet, men har annen primærproblematikk som gjør dem lite i stand til å nyttiggjøre seg av angstbehandlingen?
 • hvor lenge har pasientene rettigheter i TOO?
 • hvilket nivå på tannbehandlingen skal vi ligge på innenfor god klinisk praksis»?

Flere av spørsmålene vil bli tatt videre med Helsediretoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Koordineringsgruppen og Faggruppen vil fortsette med å møtes en gang i året for å diskutere felles utfordringer i TOO-prosjektet.
 

samtalebobler_600.png

 

Organisasjonskart for TOO-prosjektet

TOO-prosjektet er stort prosjekt med mange navn og begreper. Da kan det være greit å ta en titt på organisasjonskartet for å se nærmere hvordan prosjektet fungerer.

Organisasjonskart TOO

organisering_hierarki_gult_1240_kuttet.jpg

Redaksjonen tooinfo.no

Redaksjonsgruppen til tooinfo.no består av

 • Therese Varvin Frediksen (Vestfold-Telemark fk, Faggruppen TOO)
 • Geir Haukeland (TkMidt, Faggruppen TOO)
 • Emma Pettersen (TkNN)
 • Ambika Viswanathan Ask (Agder fk)
 • Siri Espedal Vold (Vestland fk, Koordineringsgruppen TOO)
 • Vibeke Almaas (TkØ). Leder.

E-post: redaksjon@tooinfo.no

blyant_gul_bakgrunn_400.png