Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Hovedoppgavene til Tannhelsetjenestens kompetansesentre er spesialistbehandling, forskning, fagutvikling og kompetanseheving. Alle kompetansesentrene tilbyr også tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO).

Det er i dag fem kompetansesentre:

Kompetansesentrene ble etablert etter vedtak i Stortinget i 1998. Formålet var å bidra til kompetanseløft i tannhelsetjenesten og styrke behandlingstilbudet i regionene.
Mer informasjon finner du på kompetansesentrenes nettsider.

Om TOO-prosjektet

TOO-tilbudet er organisert som et prosjekt. 

Mer informasjon om TOO-prosjektet. 

Redaksjonen tooinfo.no

Redaksjonen til tooinfo.no består av representanter fra Tannhelsetjenestens kompetansesentrene, fylkeskommunene og fra TOO-prosjektet. TkØ er ansvarlig redaktør
Webløsningen er levert av CustomPublish AS.  

Eventuelle henvendelser til redaksjonen kan sendes til redaksjon@tooinfo.no
Vi gjør oppmerksom på at pasienthenvendelser må rettes mot det aktuelle behandlingssted og ikke sendes til redaksjonen. Oversikt over hvem som tilbyr tilrettelagt tannhelsetilbud.