Hvem er TOO-tilbudet for?

Svar:
TOO-tilbudet er for personer som

  • har vært utsatt for tortur
  • har vært utsatt for overgrep eller vold i nære relasjoner
  • har sterk angst for tannbehandling, odontofobi

 

Trenger jeg henvisning?

Svar:
Du kan selv ta kontakt eller be din tannlege, tannpleier, lege, psykolog om å ta kontakt for deg.

 

Hvordan kan jeg ta kontakt?

Svar:
Du kan kontakte TOO-teamet enten på e-post eller på telefon. Du kan også sende SMS, de fleste teamene har mobiltelefon.

 

Hva skjer når jeg har tatt kontakt?

Svar: 
Du vil bli satt opp til samtale hos psykolog i Tverrfaglig behandlerteam TOO.
Psykologen vil kartlegge hva du syns er vanskelig med tannbehandling, vurdere om du går inn under TOO-tilbudet og deretter om dette behandlingstilbudet egner seg for deg.

Den videre oppfølgingen bygger på prinsipper fra eksponeringsterapi, og du får mulighet til å lære deg strategier til å mestre situasjoner som er vanskelige.

 

Hva er forskjellen mellom Tverrfaglig behandlerteam TOO og Tannbehandlerteam TOO?

Svar:
Tverrfaglig behandlerteam TOO
består av psykolog, tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær. Her vil du motta angstbehandling i form av eksponeringsterapi. Terapiformen går ut på at du sammen med teamet øver på situasjoner du er redd for. Det krever at du er motivert og at du deltar aktivt både under og mellom behandlingene. Målet er å hjelpe deg til å mestre tannbehandling.

Når du er ferdig med angstbehandlingen hos Tverrfaglig behandlerteam TOO, blir du henvist til Tannbehandlerteam TOO for tannbehandling. Dette teamet består av tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær. Tannbehandlerteam TOO vil restaurere tannsett ditt etter avsluttet angstbehandling og har i forkant fått nødvendig informasjon, slik at behandlingen blir tilpasset ditt mestringsnivå.

 

Hvor lang tid tar angstbehandlingen?

Svar:
Angstbehandlingen blir individuelt tilpasset innenfor 5-12 behandlingstimer. Det er viktig at du er motivert og at du deltar aktivt både under og mellom behandlingene. Målet er å hjelpe deg til å mestre tannbehandling.

 

Koster TOO-tilbudet noe?

Svar: 
Hvis du oppfyller kriteriene for TOO-tilbudet, dekkes angstbehandling (Tverrfaglig behandlingsteam TOO) og tannbehandling (Tannbehandlingsteam TOO) av statlige midler frem til tannsettet er rehabilitert.


 

Hvor lang ventetid er det på angstbehandling?

Svar:
Ventetid varierer fra sted til sted. Ta kontakt for mer informasjon.