Informasjon og påmelding for den enkelte aktivitet kommer fortløpende. 

 
Dato Tid Hva
Mandag 21.mars  13:30-15:00

Kort, digital nettverkssamling, tannbehandlerteam TOO. Regionalt.

Torsdag 19.mai  

Nettverkssamling for tannbehandlerteam TOO. Fysisk, regional samling. 

Tirsdag 27. september 10:00-11:30

Kort, digital nettverkssamling, tannbehandlerteam TOO. Regionalt.

Tirsdag 11.oktober    Opplæringspakke for nye tannbehandlerteam, del 1. Regionalt. 
Torsdag 20.oktober 10:30-11:30 Opplæringspakke for nye tannbehandlerteam, del 2. Regionalt. Teamsmøte
Onsdag  26.oktober 11:00-11:30 Opplæringspakke for nye tannbehandlerteam, del 3. Regionalt. Teamsmøte
 Onsdag 7. desember   Digital nettverkssamling utgår