Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tverrfaglig tannhelsetilbud – TOO

Informasjon til tann- og helsepersonell om behandling av tannlegeskrekk

Har du pasienter som av ulike grunner har ekstrem tannbehandlingsangst? Eller er du ansatt i helsesektoren og møter pasienter som har tannlegeskrekk? Da kan det være nyttig å vite om det tverrfaglige tannhelsetilbudet - TOO.

TOO: tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi. 

Tannhelsetjenestens kompetansesentre og Den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunene har tverrfaglig tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk tannbehandlingsangst, altså odontofobi (TOO-tilbud).

Hvem er tverrfaglig tannhelsetilbud TOO rettet mot?

Tilbudet er rettet mot personer som

  • har vært utsatt for tortur
  • har vært utsatt for overgrep av seksuell karakter eller vold i nære relasjoner
  • har odontofobi (tannbehandlingsangst)

Hva er tilrettelagt tannhelsetilbud?

Tilrettelagt tannhelsetilbud innebærer angstbehandling i form av eksponeringsterapi.

I en behandling vil pasienten møte behandlingsteamet »Tverrfaglig behandlerteam TOO», som består av

  • tannhelsesekretær
  • psykolog
  • tannpleier og/eller tannlege
     

Målet er at pasienten skal mestre tannbehandlingssituasjonen slik at vedkommende senere kan fortsette tannbehandling hos en ordinær tannlege.

 

Behandlingsforløpet i angstbehandlingen

Tilrettelagt tannhelsetilbud TOO er todelt.

Første del av tilbudet er psykologisk behandling ved bruk av eksponering av ulike tannbehandlingsprosedyrer.

Andre del av tilbudet består av nødvendig tannbehandling i henhold til veilederen «God klinisk praksis i tannhelsetjenestens (IS-1589).

Tannbehandling etter angstbehandling

Når angstbehandlingen er gjennomført vil pasienten bli henvist til et annet team, «Tannbehandlerteam TOO», for tannbehandling slik at de oppnår en akseptabel tannhelse, jfr. «God klinisk praksis i tannhelsetjenestens (IS-1589)».

Tannbehandlerteamet har i forkant fått nødvendig informasjon, slik at de vet hvilke tilpasninger pasienten har behov for. Behandlingen her vil også være tilpasset pasientens mestringsnivå.

Tannbehandlerteamet kan enten være fylkeskommunalt eller privatpraktiserende, og består av tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær.

Etter endt tannbehandling er pasienten selv ansvarlig for videre oppfølging hos tannlege/tannpleier.

Henvisning til tilrettelagt tannhelsebehandling

Pasienten kan selv ta kontakt eller be sin lege, psykolog eller annet helsepersonell om henvisning.

Pasienten vil bli satt opp til samtale hos psykolog i "Tverrfaglig behandlerteam TOO". Etter samtale med psykolog med påfølgende diagnostisk intervju/screening, vil det bli avklart om pasienten fyller kriteriene for tilgang til tilbudet, og deretter om dette behandlingstilbudet egner seg for pasienten.

Oversikt over hvem som tilbyr tilrettelagt tannhelsetilbud - TOO


Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)