Filmer om tannbehandlingsangst rettet mot pasienter

Her finner du filmer rettet mot pasienter.

Tilsammen er det 26 filmer som delt inn i fem kategorier:

  • På tannklinikken
  • Møt tannhelseteamet
  • Tilrettelegging ved tannbehandling
  • Å ha vonde tanker om tannbehandling
  • Tannbehandling i narkose

Filmer om tannbehandlingsangst rettet mot tann-og helsepersonell

Her finner du filmer rettet mot tann- og helsepersonell

Til sammen er det 14 filmer fordelt over fire kategorier:

  • Traumesensitiv tannbehandling
  • Hvordan snakke om angst med redde pasienter
  • Hvordan håndtere situasjoner med redde pasienter
  • Injeksjonsfobi

Om prosjektet

Prosjektet "Tenner, skam og angst" har laget informasjonsfilmer rettet mot de som sliter med tannbehandlingsangst i tillegg til å lage instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell.

Målet er å gjøre det enklere for den som har tannlegeskrekk til å oppsøke tannlege eller tannpleier og ivareta god oral helse. Instruksjonsvideoene for tannhelsepersonell skal på sin side bidra til at tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer blir enda tryggere i å tilby og gi traumesensitiv tannbehandling til sine pasienter.

Til sammen dreier det seg om 42 filmer, og alle er tilgjengelig på www.tooinfo.no. Filmene kan være nyttig verktøy for eksempel ved kurs- og undervisningsvirksomhet for tannhelsepersonell eller ved pasientbehandling.

"Tenner, skam og angst" er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse.
Prosjekteier er Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt), og prosjektets hovedsamarbeidspartner er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ).

Mer informasjon om prosjektet "Tenner, skam og angst"