Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Hovedoppgavene til Tannhelsetjenestens kompetansesentre er spesialistbehandling, forskning, fagutvikling og kompetanseheving. Alle kompetansesentrene tilbyr også tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO).

Det er i dag fem kompetansesentre:

Kompetansesentrene ble etablert etter vedtak i Stortinget i 1998. Formålet var å bidra til kompetanseløft i tannhelsetjenesten og styrke behandlingstilbudet i regionene. De regionale odontologiske kompetansesentrene er organisert av fylkeskommunene. Mer informasjon om det enkelte kompetansesenter finner du på deres nettsider.

Om TOO-prosjektet

TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. Tilbudet finansieres av midler over statsbudsjettet  og er organisert som et prosjekt. 

Mer informasjon om TOO-prosjektet. 

Redaksjonen tooinfo.no

Redaksjonen til tooinfo.no består av representanter fra Tannhelsetjenestens kompetansesentrene, fylkeskommunene og fra TOO-prosjektet. TkØ er ansvarlig redaktør. 
Webløsningen er levert av CustomPublish AS.  

Eventuelle henvendelser til redaksjonen kan sendes til redaksjon@tooinfo.no
Vi gjør oppmerksom på at pasienthenvendelser må rettes mot det aktuelle behandlingssted og ikke sendes til redaksjonen. Oversikt over hvem som tilbyr tilrettelagt tannhelsetilbud.

 

Redaksjonen tooinfo.no