Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Personvernerklæring tooinfo.no. Bilde: Shutterstock

Personvernerklæring tooinfo.no. Bilde: Shutterstock

Personvernerklæring til www.tooinfo.no

-

Om tooinfo.no

Nettstedet www.tooinfo.no er informasjonsside om et nasjonalt tilrettelagt tannhelsetilbud for torturofre, overgrepsutsatte og de med sterk tannlegeskrekk (odontofobi). 
Forkortelsen til behandlingstilbudet er TOO.

Målgruppen for nettstedet er pasienter, tann- og helsepersonell og TOO-medarbeidere. 

Personvernerklæring

www.tooinfo.no er etablert av og drives av Tannhelsetjenestens kompetansesentre. Det er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ), som har det redaksjonelle ansvaret. Nettsiden er levert av Custom Publish AS.    

TkØ er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap mellom fylkeskommunene Innlandet og Viken etter kommunelovens kap. 19. TkØs oppgaver er spesialistbehandling, forskning og kompetanseheving. Oppgavene til TkØ er spesialistbehandling, forskning, fagutvikling og kompetanseheving.

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvordan du kan få innsyn i opplysninger vi har om deg.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsansvarlig

Direktør ved TkØ har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger. 

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss på grunn av en eller flere av nevnte årsaker:

 

Du har besøkt nettsiden www.tooinfo.no

Vi samler inn data for at tjenester på www.tooinfo.no skal fungere, men også for å forbedre nettsiden. Informasjon som behandles er nettadferd, cookies og søkerord. 

Når du besøker www.tooinfo.no så vil informasjonskapsler, altså cookies, plasseres på din datamaskin. De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på www.tooinfo.no  samtykker du at det settes informasjonskapsler i din nettleser. 

For å hente statistikk over bruken av nettsiden, benytter vi oss av Google Analytics. Dette verktøyet bruker vi også til å lagre informasjon om hvilke søkeord som er brukt. Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre og videreutvikle nettstedet. Statistikken kan gi svar antall besøk, hvor lenge varer besøket, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. For å melde av denne innsamlingen på Google Analytics kan du endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. 

Opplysningene fra Google Analytics behandles i avidentifisert og aggregert form. Det innebærer at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes kun 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. 

Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir kun lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som IP-adressene. 

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Du har meldt deg på et kurs eller et seminar

På www.tooinfo.no legges det ut arrangement som er rettet mot TOO-behandlere; enten i tverrfaglig team TOO eller i behandlerteam TOO.  

Vi registrerer og benytter nødvendig informasjon om personer som skal delta på kurs hos oss for å tilrettelegge kurset best mulig. Slik informasjon kan være navn, profesjon, kontaktinformasjon, eventuelle allergier/matpreferanser og fakturainformasjon.

Vi mottar påmelding fra deg via vår nettside. Opplysningene deles med webredaktør, kursholder og administrasjon. Opplysningene vil bli separert mellom de som skal sørge for henholdsvis fakturering, matservering og navneliste til kursholder. Informasjonen slettes innen 1. april påfølgende år. 

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å oppfylle avtalen om kurs og seminar. 

Opplysninger som brukes til andre formål, vil vi be om spesifikt samtykke til.

Du abonnerer på nyhetsbrevet TOO

Vi mottar din registrering på våre nettsider. Vi registrerer e-postadresse for å sende ut nyhetsbrev ca. 6 ganger i året. Opplysningene deles med webredaktør og blir lagret i en egen database, som driftes av Custom Publish og som Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) har databehandleravtale med. Opplysningene slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. For å melde deg av trykker du på lenken «Avmelding» i nyhetsbrevet eller du kan sende en e-post til redaksjonen: redaksjon@tooinfo.no

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg. Dersom vilkårene er oppfylt har du også rett til å få opplysningene korrigert eller slettet, samt overført til ny behandlingsansvarlig. 

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker du å klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med personvernombudet i Viken fylkeskommune. E-postadresse: personvernombud@viken.no