Hva er TOO-prosjektet? Kort innføring

Artikler

Brukar-medverknad i tannhelsetenesta – ei kvalitativ studie om erfaringar blant pasientar med behov for tilrettelagt tannbehandling i TOO
Ingrid Kristin Moe, Therese Thornton Sjursen, Regina Skavhellen Aarvik, Torill Helene Tveito og Maren Lillehaug Agdal
Nor Tannlegeforen Tid. 2022; 132: 926-35

Konsultasjonsmodellen «Fire Gode Vaner» tilpasses odontologien. Trenger tannlegene en ekstra vane?
Jorun Torper, Vibeke Ansteinsson og Tonje Lundeby
Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 131: 220-32

Tannlege-administrert kognitiv atferdsterapi versus «Fire gode vaner» – bruk av midazolam
Mariann Saanum Hauge, Bent Storå, Olav Vassend, Asle Hoffart og Tiril Willumsen 
Nor Tannlegeforen Tid. 2022; 132: 626-36

Dental anxiety treatment by a dentist in primary care; a 1-year follow-up study
Hauge, MS, Stora, B, Willumsen, T. (2022). Eur J Oral Sci. 2022;e12872

Seeing the person before the teeth: a realist evaluation of a dental anxiety service in Norway
Bryne, E., Hean, S., Evensen, K. B., & Bull, V. H. (2022). European Journal of Oral Sciences, e12860

Exploring the contexts, mechanisms and outcomes of a torture, abuse and dental anxiety service in Norway: a realist evaluation
Bryne, E., Hean, S. C. P. D., Evensen, K. B., & Bull, V. H. (2022). BMC health services research, 22(1), 1-16

More than just a dental practitioner: A realist evaluation of a dental anxiety service in Norway
Bryne, E., Hean, S., Evensen, K., & Bull, V. (2021). European Journal of Oral Sciences, 129(6), e12820

Dentist-administered cognitive behavioural therapy versus four habits/midazolam: An RCT study of dental anxiety treatment in primary dental care
Hauge, M.S., Stora, B., Vassend, O., Hoffart, A. and Willumsen, T. (2021). Eur J Oral Sci, 129: e12794

The torture victim and the dentist: The social and material dynamics of trauma re-experiencing triggered by dental visits
Høyvik, A. C., Willumsen, T., Lie, B., & Hilden, P. K. (2021). The torture victim and the dentist: The social and material dynamics of trauma re-experiencing triggered by dental visits.
Torture Journal, 31(3), 70–83

Power Dynamics in the Clinical Situation: A Confluence of Perspectives
Malin Fors
Contemporary Psychoanalysis, August, 2021

Preparing for attack and recovering from battle: Understanding child sexual abuse survivirs' experiences of dental treatment
Siri Søftestad, Therese V. Fredriksen, Vibeke Kranstad, Tiril Willumsen
Community Dentistry and Oral Epodemiology, May, 2020

Being considerate every step of the way: a qualitative study analysing trauma-sensitive dental treatment for childhood sexual abuse survivors
Vibeke Kranstad, Siri Søftestad, Therese V. Fredriksen, Tiril Willumsen
European Journal Of Oral Sciences, November 2019

Invading Deeply into Self and Everyday Life: How Oral Health-Related Problems Affect the Lives of Child Sexual Abuse Survivors
Siri Søftestad, Vibeke Kranstad, Therese Varvin Fredriksen & Tiril Willumsen
Journal of Child Sexual Abuse, November 2019

 

Tips til kurs, kongresser etc.

Dental Trauma Guide 2022 Arrangeres i København 6.-8.oktober 2022. Det vil også være mulig å delta digitalt. 

 

Manualer & behandlingsløp

Til Tverrfaglig behandlerteam: noen manualer og beskrivelser av behandlingsløp hos tverrfaglig team, vil publiseres kun på lukket side på tooinfo.no 

-------------------------------------------------------

1-session treatment of specific phobias (2011) 
Lars Gøran Öst, Department of Psychology Stockholm University 

Rapporter

Tilrettelagt tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller odontofobi. Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak IS-1855.
Helsedirektoratet (2010).

Evaluering av tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur og overgrep og personer med odontofobi («TOO-tilbudet») – Rapport fra PwC
PwC har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en evaluering av tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi) (TOO-tilbudet). 

Litteratur

Oral Health Psychology E-bok 

Tiril Willumsen, Jostein Paul Årøen Lein, Ronald C. Gorter, Lena Myran

 

Odontologisk psykologi
Tiril Willumsen, Lena Myran og Jostein P.Å. Lein, redaktører:
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2018. ISBN/EAN: 9788205510791

Relevante institusjoner

Regionale ressurssentre - RVTS
De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte. RVTS bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.


Helsedirektoratet
TOO-tilbudet er et prosjektbasert tilbud gjennom Helsedirektoratet, som er et fagdirektorat og myndighetsorgan som skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk. Direktoratet skal også gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner.