Hva er TOO-prosjektet? Kort innføring

Artikler

 

The torture victim and the dentist: The social and material dynamics of trauma re-experiencing triggered by dental visits
Høyvik, A. C., Willumsen, T., Lie, B., & Hilden, P. K. (2021). The torture victim and the dentist: The social and material dynamics of trauma re-experiencing triggered by dental visits. Torture Journal, 31(3), 70–83.

Power Dynamics in the Clinical Situation: A Confluence of Perspectives
Malin Fors
Contemporary Psychoanalysis, August, 2021

Preparing for attack and recovering from battle: Understanding child sexual abuse survivirs' experiences of dental treatment
Siri Søftestad, Therese V. Fredriksen, Vibeke Kranstad, Tiril Willumsen
Community Dentistry and Oral Epodemiology, May, 2020

Being considerate every step of the way: a qualitative study analysing trauma-sensitive dental treatment for childhood sexual abuse survivors
Vibeke Kranstad, Siri Søftestad, Therese V. Fredriksen, Tiril Willumsen
European Journal Of Oral Sciences, November 2019.

Invading Deeply into Self and Everyday Life: How Oral Health-Related Problems Affect the Lives of Child Sexual Abuse Survivors
Siri Søftestad, Vibeke Kranstad, Therese Varvin Fredriksen & Tiril Willumsen
Journal of Child Sexual Abuse, November 2019

 

Manualer & behandlingsløp

Til Tverrfaglig behandlerteam: noen manualer og beskrivelser av behandlingsløp hos tverrfaglig team, vil publiseres kun på lukket side på tooinfo.no 

-------------------------------------------------------

1-session treatment of specific phobias (2011) 
Lars Gøran Öst, Department of Psychology Stockholm University 

Litteratur

Odontologisk psykologi
Tiril Willumsen, Lena Myran og Jostein P.Å. Lein, redaktører:
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2018. ISBN/EAN: 9788205510791

Relevante institusjoner

Regionale ressurssentre - RVTS
De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte. RVTS bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.


Helsedirektoratet
TOO-tilbudet er et prosjektbasert tilbud gjennom Helsedirektoratet, som er et fagdirektorat og myndighetsorgan som skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk. Direktoratet skal også gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner.