Hva er TOO-prosjektet? Kort innføring

Artikler

Power Dynamics in the Clinical Situation: A Confluence of Perspectives
Malin Fors
Contemporary Psychoanalysis, August, 2021
 

Being considerate every step of the way: a qualitative study analysing trauma-sensitive dental treatment for childhood sexual abuse survivors
Vibeke Kranstad, Siri Søftestad, Therese V. Fredriksen, Tiril Willumsen
European Journal Of Oral Sciences, November 2019.

Invading Deeply into Self and Everyday Life: How Oral Health-Related Problems Affect the Lives of Child Sexual Abuse Survivors
Siri Søftestad, Vibeke Kranstad, Therese Varvin Fredriksen & Tiril Willumsen
Journal of Child Sexual Abuse, November 2019

 

Litteratur

Odontologisk psykologi
Tiril Willumsen, Lena Myran og Jostein P.Å. Lein, redaktører:
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2018. ISBN/EAN: 9788205510791

Relevante institusjoner

Regionale ressurssentre - RVTS
De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte. RVTS bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.


Helsedirektoratet
TOO-tilbudet er et prosjektbasert tilbud gjennom Helsedirektoratet, som er et fagdirektorat og myndighetsorgan som skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk. Direktoratet skal også gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner.