Effekten av TOO-tilbudet

Tittel
Betydningen av motivasjon og psykologisk behovsstøtte for håndtering av angst og oral helseatferd hos TOO-pasienter
(ekstern lenke)

Formål
Å undersøke betydningen av motivasjon og psykologisk behovsstøtte for håndtering av angst og oral helseatferd, generell helse og livskvalitet hos TOO-pasienter.

Ph.d. stipendiat
Vibeke Kranstad

Prosjekteier
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

En evalueringsstudie av TOO

Tittel
Exploring the context, mechanisms and outputs of a dental service for patients suffering from torture, abuse and/or dental phobia: a realist evaluation
(ekstern lenke)

Formål
Med rammeverket "Realist Evaluation" vil dette prosjektet søke å forstå virksomme faktorer i TOO-tilbudet, for hvem TOO-tilbudet fungerer for, hvordan og hvorfor.

Prosjektleder
Emilie Bryne (ph.d-stipendiat)

Prosjekteier
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRog)

Longitudinell studie TOO

Tittel
Longitudinell studie av pasienter som blir behandlet for odontofobi i TOO-team
(ekstern lenke)

Formål
Undersøke den langvarige effekten av kognitiv atferdsterapi rettet mot personer med tortur, overgrepserfaring og odontofobi i TOO-team.

Prosjektleder
Kjersti Berge Evensen (ph.d., psykologspesialist)

Prosjekteier
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRog)