Nedenfor er lenker til tannhelsetjenestens kompetansesentre og fylkeskommuner som tilbyr TOO:Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) 
Trøndelag
 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN)
Finnmark, Nordland og Troms

 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest-Hordaland (TkV-Hordaland)
Hordaland og Sogn og Fjordane
 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRog)
Rogaland
 

Tannhelsetjenestens kompetansenter Øst (TkØ)
Innlandet og Viken.
Senterets hovedteam er plassert i TkØs lokaler i Oslo (Majorstua) sammen med teamene fra Oslo kommune.