Praktisk informasjon

Dato: 20.oktober- 22.oktober.
*20. oktober er introduksjonskurs for nyansatte i TOO.

Sted: Quality Hotel Hasle Linie

Det er Faggruppen TOO som arrangerer kurset og sørget for det faglige innhold til samlingen.

Overnatting? Bestill hotellrom

Vi gjør oppmerksom på at det er den enkelte som selv bestiller og sørger for betaling av hotellrom.

I forbindelse med samlingen har hotellet holdt av noen rom.
Ønsker du overnatting må du selv bestille rom på hotellet innen 19. august.

Pris på rom (frokost inkludert): 1185,- per pers, per natt.

For bestilling av rom

  • Kontakt hotellet direkte på e-post:q.haslelinie@choice.no 
  • Oppgi koden «GR000040» (arrangement ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst).
  • Spesifiser hvilke datoer/antall netter

 

Program

Onsdag 20.oktober (introduksjonskurs)

10:00-10:25 Registrering
10:30-11:15  Velkommen og presentasjonsrunde (inkl. liten pause)
11:15-12:00  Kasuspresentasjoner v/TOO tannlege Karianne Johansen
12:00-13:00  Lunsj
13:00-13:45  Kasuspresentasjoner v/TOO tannlege Hilde-Marie K. Queseth
13:45-14:15  Pause (inkl. gå i grupper)
14:15-16:30  Parallelle sesjoner

  • Tannleger/tannpleiere. Veiledningsgrupper. Deltagere har medbrakte kasus (pauser inkludert).
  • Tannhelsesekretærers oppgave og rolleforståelse (pauser inkludert).

16:30-17:00  Avslutning i plenum

 

Torsdag 21.oktober

09:30-09:55  Registering
10:00-10:15  Velkommen v/leder Geir Haukeland
10:15-10:45  Informasjon fra Koordineringsgruppen TOO v/leder Hilde Vogt Toven (TkØ)
10:45-11:15  Pause
11:15-12:00  Helsedirektoratets evaluering av TOO-tilbudet v/ Helsedirektoratet og PwC
12:00 -13:00  Lunsj
13:00-13:45  "Tenner, skam og angst»-filmer om tannbehandling som forenkler samarbeid mellom tannlege og pasient"
                      v/ prosjektleder Lena Myran, psykologspesialist & Vibeke Almaas, seniorrådgiver
13:45-14:15  Pause
14:15-15:00  "Virtuell Virkelighet (VR) kan hjelpe mot tannlegeskrekk" v/psykolog Elise Rimer
15:00-15:30  Pause
15:30-16:15  "Virtuell Virkelighet (VR) kan hjelpe mot tannlegeskrekk" fortsetter.
16:15-16:30  Avslutning

19.00           Middag
 

Fredag 22.oktober

09:00-10:00 "Samansette traumelidingar - korleis gje god hjelp?" v/ psykologspesialist Peter Sele
10:00-10:30  Pause (evt. utsjekking av rom)
10:30-11:30 "Samansette traumelidingar - korleis gje god hjelp?"v/ psykologspesialist Peter Sele
11:30-12:15  Lunsj
12:15-13:00 "Samansette traumelidingar - korleis gje god hjelp?" v/ psykologspesialist Peter Sele
13:00-13:15  Pause
13:15-14:00  "Samansette traumelidingar - korleis gje god hjelp?" v/ psykologspesialist Peter Sele
14:00–14:15  Takk for nå og vel hjem!

**Vi tar forbehold om noen justeringer i programmet.

Påmelding til Nasjonal nettverkssamling 2021

Benytt skjemaet nedenfor for påmelding til samlingen. Frist: 19. august.

Når du har sendt inn skjemaet vil du få en bekreftelse på nettsiden og tilsendt en kvittering på oppgitt e-postadresse. Har du ikke mottatt den, så kan den ha havnet i spamfilteret.

Introduksjonskurset 20. oktober:
Tidligere i juni ble det sendt ut påmeldingsskjema for introduksjonskurset for nye TOO-medarbeidere som arrangeres 20. oktober.
Hvis introduksjonskurset er aktuelt for deg og du ikke fikk meldt deg på, så send en e-post til Vibeke Almaas, TkØ, så raskt som mulig; vibekeal@viken.no

Spørsmål?

  • For spørsmål om det praktiske ved arrangementet, kontakt Hilde Heggelund, TkØ: hildeheg@viken.no.
  • For spørsmål om det faglige innholdet, kontakt Therese Varvin Fredriksen, Faggruppen TOO: therese.fredriksen@vtfk.no