Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsbrev - juni 2023

-

Hei

Her er sommerens nyhetsbrev. 

God sommer! 

sandaler_700.png

Mvh redaksjonen tooinfo.no

Nytt fra Koordineringsgruppen TOO

Det første som ble etablert nasjonalt var Faggruppen TOO. Alt av TOO-tilbud var fra starten i 2012 i regi av kompetansesentrene. Vi så det derfor hensiktsmessig å etablere et styringsorgan bestående av kompetansesenterlederne. Derfor ble «Styringsgruppen TOO» etablert.

Da fylkene også fikk ansvar for TOO-tilbudet ble «Styringsgruppen TOO» reorganisert med to nye medlemmer fra fylkestannlegen og to fra Faggruppen TOO. Gruppen skiftet også navn til «Koordineringsgruppen TOO». Koordineringsgruppen er formelt overordnet Faggruppen, men i praksis opererer de som tette samarbeidsorgan.

Koordineringsgruppen har i senere tid jobbet med blant annet følgende:

 • lobbyvirksomhet mot storting/regjering med sikte på økt forståelse for, og økte bevilgninger til TOO. Vi har fått gjennomslag på begge områder.
 • Hilde Vogt Toven (leder av Koordineringsgruppen) og Magne Audun Kloster fra Koordineringsgruppen ble invitert og deltok på seminar på Stortinget om tannhelse
 • det har vært en evaluering av TOO som også berørte Koordineringsgruppens rolle. Vi har laget et notat til NLDOT, og vil utover høsten klargjøre Koordineringsgruppens mandat og oppgaveportefølje gjeldende nasjonalt ansvar
 • tooinfo.no har Koordineringsgruppen tatt formelt ansvar for
 • dialog med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 • i tett samarbeid med faggruppen fått på plass veiledere og strategiplan/handlingsplan
 • kunnskapsoppbygging, fagutvikling og forskning
   

Tekst: Magne Audun, Koordineringsgruppen TOO

 

Faggruppens arbeid

Våren 2023 har målet om en enhetlig TOO-tjeneste stått på agendaen. PwC skrev i sin rapport at «Overordnet sett har regionene organisert TOO-tilbudet likt gjennom tverrfaglige team og tannbehandlerteam. Når det gjelder utøvelse av tilbudet i praksis, er det forskjeller mellom regionene». Dette har faggruppen tatt på alvor. Derfor ble det høsten 2022 opprettet en gruppe som gjennom året har jobbet med å lage en grundig og gjennomarbeidet digital opplæringspakke for nytilsatte. Arbeidet er fremdeles i prosess og det er ambisjoner om at opplæringspakken skal være tilgjengelig for bruk i løpet av høsten.

I samarbeid med Koordineringsgruppen TOO har Faggruppen TOO jobbet med PwC sine innspill opp mot våre samarbeidspartnere. For å få alle våre aktører med på en utvikling i samme retning er det viktig at alle våre støttespillere har dybdekunnskap om TOO sin strategiplan med mål og verdivalg.

Senere i år vil «Veilederen for tannbehandlerteam» lanseres. Faggruppen håper den skal fungere som et samlende dokument for tannbehandlingen som gis til TOO-pasienter. Ønsket for veilederen er at den vil bidra til mer lik utøvelse nasjonalt, med tydeliggjøring av rutiner, vedlegg med skriv, og rapportering.  

I tråd med å redusere forskjellene mellom regionene, gleder den nasjonale faggruppen seg til den årlige nettverkssamlingen i september. Faggruppen har jobbet med det faglige innholdet og organiseringen av samlingen. Det blir kjekt å treffe nye og gamle TOO’ere for å diskutere fag og bygge det faglige fellesskapet!
 

Tekst: Maren Agdal, Faggruppen TOO

*En sommerhilsen fra Faggruppen ligger på intranett. 
 

Nytt fra regionene

TkMidt: utvidelse av TOO-tilbudet & ph.d.-prosjekt
Trøndelag fortsetter å bygge ut tilbudet til TOO-pasientene. Til tross for noen rekrutteringsvansker lyses det ut stillinger for å øke behandlerkapasiteten i både den nordlige og den sørlige delen av Trøndelag, samt erstatte ansatte som skal over i spesialiseringsløp og som skal ut i foreldrepermisjon. Ansettelsesprosessene pågår i disse tider og vi er spente på å få nye kollegaer som del av TOO. 

Vi ser at TOO har blitt mer kjent utenfor våre vegger og denne våren har vi fått mange forespørsler om å delta på undervisning og kompetansespredning til blant annet studenter under utdanning, for avdelinger på St. Olavs og ansatte i DOT under «Tannhelsedagene».  

Lena Myran er psykologspesialist og har jobbet i TOO siden 2015. I 2021 gikk hun over delt stipendiatstilling over seks år, hvor hun jobber 50 % klinisk og 50 % som stipendiat. - Som vi i TOO har erfart i pasientbehandling, så kan vonde barndomsopplevelser som for eksempel vold og overgrep, både sette seg i tannsettet eller manifestere seg i tannbehandlingsangst i voksen alder. Vi ønsker derfor å se på disse sammenhengene, sier Myran. Doktorgraden "Mapping the associations between adverse childhood experiences, oral health and dental anxiety in adolescents, The HUNT4 Survey”, bruker HUNT-data og tannhelsedata fra Fylkestannlegen. Hovedveileder er Hedda Høvik (TkMidt), biveileder er Tiril Willumsen (UiO), Therese Kvist (Karolinska/Stockholm), Audun Havnen (NTNU), samt Abhijit Sen og Yi-Qian Sun (epidemiologer ved TkMidt). Det er planlagt tre artikler i doktorgraden. Prelimenære funn fra den første artikkelen, «Associations of adverse childhood experiences with caries and toothbrushing in adolescents. The Young-HUNT4 Survey” viser at vonde barndomsopplevelser kan ha varige effekter på oral helse og oral helseatferd. Flere typer vonde barndomsopplevelser er assosiert med både uregelmessig tannpuss og høyere gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring, og at økende antall ACE´er, gir høyere karieserfaring og uregelmessig tannpuss.

Tekst: Ragnhild Hagen, leder og psykologspesialist ved TkMidt

 

TkNN: nettverkssamling i nord

- I mai hadde vi nordnorsk TOO nettverkssamling over to halve dager, hvor alle de tre nordligste fylkene var samlet. Totalt var det 29 deltakere, forteller Emma Pettersen, tannhelsesekretær
TKNN Odontofobi. 

Et av temaene for den regionale samlingen var dissosiasjon ved Kine Jespersen, psykologspesialist ved TkNN. Samtalemetodikk ved Therese Wikbo, tannpleier TkNN, stod også på agendaen.  – En viktig del av samlingen er også kasuser fra deltakerne og vi hadde også mange gode og nyttige diskusjoner, sier Pettersen. Samlingen ble også brukt til generell informasjon fra Faggruppen TOO blant annet om nasjonal opplæringspakke.
 

TkRogaland: nytt tverrfaglig team

TkRogaland har fått nye leder, Stine Østerhus. Hun er psykiatrisk sykepleier med videreutdanning iblant annet administrasjon og ledelse og i psykisk helsearbeid. Østerhus har i mange år jobbet som leder i spesialisthelsetjenesten. - Hun tar med seg ny og verdifulle kompetanse i TOO arbeidet, forteller Ingvild Dommersnes, leder ved TkRogaland. - Vi har også fått på plass nytt tverrfaglig team. Teamet er ansatt i 100 prosent, noe vi er svært fornøyde med det. Disse to tiltakene har effektivisert TOO arbeidet og bidratt til at ventelisten i Stavanger nesten er halvert! Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Dommersnes.
 

TkVestland: regional samling

Vestland hadde regional nettverkssamling for både tverrfaglege team og tannbehandlarteam 4. og 5. mai. - Det var første gong me har hatt med alle private tannbehandlarteam, fortel Siri Vold Espedal, seniorrådgjevar ved TkVestland. 
 

TkØ: regionale samlinger
I løpet av våren har Tkø gjennomført regionale samlinger for henholdsvis tverrfaglige team og tannbehandlerteam. Sistnevnte var en heldagssamling i april hvor nesten 100 deltok. Samlingen var fant sted i Oslo. Programmet for samlingen var betydningen av å få tak i pasientens perspektiv, hvordan bli trygg på sine egne vurderinger i situasjoner der det ikke er noen fasit og verktøy for å ivareta seg selv og teamet.  

Den regionale samlingen for tverrfaglige team gikk over to dager i juni og ble i likhet med i fjor arrangert i Drammen. Denne gangen var temaet hvordan kan du bedre forstå og samarbeide med kollegaer med annen yrkesbakgrunn, og hvordan kan samhandlingen mellom de ulike yrkesgruppene blir bedre i hverdagen.
TkØ har også arrangert flere digitale korte samlinger for begge teamene i tillegg til digitale opplæringspakker.
 

 

Fagstoff

The complexity of dental anxiety and its association with oral health-related quality of life: An exploratory study
Vilde Aardal, Kjersti Berge-Evensen, Tiril Willumsen, Vibeke Hervik Bull
European Journal of Oral Sciences, November 2022

briller_gul bakgrunn_640_cropped.jpg
 

Intranettløsning på plass!

Vi har nå fått på plass en ny lukket løsning, intranett, for medarbeidere i tverrfaglig team TOO. Intranettet er knyttet til tooinfo.no og erstatter den forrige lukkede løsningen.

Hva skal intranett brukes til?

 1. tilgang til dokumenter som ikke ligger åpent, eks. veilederen. Det er Faggruppen TOO som i hovedsak sørger for innholdet på intranettet.
 2. oversikt over andre TOO-medarbeidere i tverrfaglige team rundt omkring i vårt langstrakte land. Den enkelte medarbeider er kort presentert med navn, tittel, institusjon og bilde* (frivillig).
   

Det vil nok ikke være så mye aktivitet på intranettet, men anbefaler at du regelmessig tar en titt både på tooinfo.no og logger deg på intranett, eks. 2-4 ganger i måneden. Mer praktisk informasjon vil du få fra din kontaktperson og egen e-post fra TkØ.

Vi har endret på rutinen for å få tilgang til løsningen. Det gjøres nå av TkØ på bestilling av lokale kontaktpersoner TOO.  Kontaktpersonene bruker eget skjema for dette.

Lenke til intranett for tverrfaglig team
Skjermbilde av intranett for tverrfaglig team. 

 

Vi jobber også nå med oppgradering av nettsiden tooinfo.no. Endringene vil blant annet omfattet forsiden i tillegg til å forbedre visningen av filmene om tannbehandlingsangst. Nettsiden er planlagt å være ferdig i løpet av sommeren 2023. 

Nettverkssamling tverrfaglig team 2023

Påmeldingsfristen er over og nærmere 160 har meldt seg på. Det er Faggruppen TOO som har ansvaret for samlingen, mens TkØ koordinerer det praktiske.

- Vi gleder oss til årets samling! Denne gangen arrangeres det i Oslo sentrum, sier Eirin Skofterud, pasientkoordinator ved TkØ. Hun viser til at i år er det den enkelte ansvarlig selv for å bestille rom. TkØ har imidlertid hold av rom på flere hotell. Mer informasjon finner du her.

Sees i september! 😊

samtalebobler_1240_cropped.jpeg

Redaksjonen tooinfo.no

I undersøkelsen om nyhetsbrevet var det flere som ønsket mer informasjon om Koordineringsgruppen TOO og Faggruppen TOO.

Vi har også justert ned antall utgaver; nå er det 3-4 ganger i året og så jobber vi med at det blir litt mer volum i nyhetsbrevet.

Har du innspill eller spørsmål om tooinfo.no eller tips til neste nyhetsbrev, så send gjerne en e-post. Og har du lyst til å bidra på Instagramkontoen "tannlegeangst", så ta kontakt. 

Redaksjonsgruppen til tooinfo.no består av

 • Therese Varvin Frediksen (Vestfold-Telemark fylkeskommune, Faggruppen TOO)
 • Geir Haukeland (TkMidt, Faggruppen TOO)
 • Emma Pettersen (TkNN)
 • Ambika Viswanathan Ask (Agder fylkeskommune)
 • Siri Espedal Vold (TkVestland, Vestland fylkeskommune, Koordineringsgruppen TOO)
 • Vibeke Almaas (TkØ). Leder av redaksjonsgruppen

E-post: redaksjon@tooinfo.no

blyant_gul_bakgrunn_400.png