Koordineringsgruppen TOO & Faggruppen TOO

Informasjon fra Koordineringsgruppen TOO: Frokostmøte og Landsmøte NTF

I forbindelse med "Verdensdagen for psykisk helse 2022" arrangerte Tannlegeforeningen frokostmøte om TOO-tilbudet. Hilde Vogt Toven, direktør for TkØ og leder i Koordineringsgruppen, deltok sammen med bla. representanter for pasienter, politikere og helseprofesjoner. Fikk du ikke med deg frokostmøtet? Da kan du høre opptak gjennom podcasten "Odontopoden". 

I november arrangeres Landsmøtet NTF på Lillestrøm. I likhet med tidligere år vil kompetansesentrene stille med felles stand, hvor informasjon om TOO-tilbudet vil være sentralt. Denne gangen er det TkØ som har hovedansvaret for standen. 


Informasjon fra Faggruppen TOO: Veileder for tannbehandlerteam

- Vi er i sluttfasen av utarbeidelsen av veilederen for tannbehandlerteam, sier Geir Haukland og Therese Varvin Fredriksen, ledere av Faggruppen TOO. De regner med at veilederen ferdigstilles ved årsskiftet. De vil komme tilbake til med informasjon om implementering av veilederen hos tannbehandlerteam. 

Nyheter fra regionene

Oslo kommune: Lokal samling for tannbehandlerteam 

I slutten av september arrangerte Oslo kommune samling for sine tannbehandlerteam. - Målet var å bygge nettverk og bli bedre kjent, sier Cam-Tu Mai Le, overtannlege distrikt Nord-Vest, Oslo kommune. På agendaen stod praktisk informasjon om bruk av digitale verktøy i arbeidshverdagen i tillegg til innføring om nettstedet www.tooinfo.no, filmer om tannbehandlingsangst fra prosjektet "Tenner, skam og angst" og digitale opplæringspakker. Tannbehandlerteam ved TkØ delte også sine erfaringer med deltakerne. 

Tannbehandlerteam TkØ
 

Vestfold & Telemark: Ny psykolog
Psykologspesialist Therese Varvin Fredriksen kan fortelle at hun får ny psykologkollega i Telemark, som begynner 1.februar 2023. Det er ikke økning av ressurs, men erstatter tidligere ansatt. 
 

TkMidt: Opplæringskurs for tannbehandlerteam
-Onsdag 19.oktober holder vi opplæringskurs for nye tannbehandlerteam i Trøndelag, sier Ragnhild Hagen, psykologspesialist og avdelingsleder for TOO-teamene ved TkMidt. Hun viser også til at de har ansatt ny psykolog som starter 1. desember. TkMidt søker også etter tannlege til sitt tverrfaglig team.


TkNN: Digital nettverkssamling
I november arrangerer TOO Nord-Norge regional digital nettverkssamling for teamene i Nordland, Troms og Finnmark. - På samlingen skal vi blant annet jobbe med å få en felles forståelse for begrepsbruk. Altså; hva legger vi i angstbehandling, eksponering, tilrettelagt tannbehandling. Dette som en forlengelse av workshopen i juni om utvikling av multisenterstudie, forteller Emma Pettersen, tannhelsesekretær TkNN TOO. På samlingen vil de også diskutere og se nærmere på hvordan de fordeler arbeidsoppgaver og oppfølging av pasienter i etterkant av behandling.

TkRogaland: Søkelys på ventelister 
- I TOO i Rogaland har vi fokus på strukturerte pasientforløp og forbedre utnyttelse av arbeidstiden ytterligere, forteller Ingvild Dommersnes, leder i TkRogaland. -Vi er blitt flinkere til å stille krav til pasientene og kontakte nye pasienter når vi får avbestillinger samme dag. Det gjør at flere pasienter får hjelp. Samtidig så fortsetter ventelistene likevel å vokse fordi stadig flere pasienter melder seg, sier Dommersnes og legger til at de jobber nå med å sortere ventelister og tilby pasienter andre behandlingstilbud hvis de ikke kan nyttiggjøre seg KAT. Forhåpentligvis vil tiltakene gi resultater og resultere i flere ferdig i TOO pasienter enn tidligere.

TkVestland: Flere medarbeidere & nye lokaler
Høsten hos Vestland har vært preget av mange nytilsettinger og flytting til nye lokaler. - Etter en rolig koronaperiode ser vi at henvisningene strømmer på. Ventelistene har blitt lengre og derfor har det vært svært givende å ta imot flere nye medarbeidere, både tannhelsesekretær, tannpleier og tannleger. Med mange deltidsstillinger har vi opplevd det utfordrende å få romkabalen på klinikken vår til å passe med de lokale klinikkene sine behov. I skrivende stund er alle klinikkrom fylt opp, og dette er vi glade for. Vi ser nå frem til å ta fatt på ventelistene, sier Maren Lillehaug Agdal ved TkVestland. Hun viser til at for å imøtekomme de økte bevilgningene med økt pasientbehandling har teamet i Florø økt sin aktivitet med 20%. - Nye stillinger hos TOO Vestland omfatter to nye psykologer, en tannhelsesekretær, en tannpleier og fem tannleger, sier Agdal og legger til at de økte stillinger er den mest tidseffektive metoden for å raskt imøtekomme større klinisk aktivitet.  

Ellers har administrasjonen og psykologene skiftet kontorlokaler. Fra å være spredt på Årstadhøyden og i sentrum er TOO- Bergen nå lokalisert på Årstadhøyden i to nabobygg. - Dette opplever vi som en stor og positiv endring, sier Agdal fornøyd. 


TkØ: Opplæringspakker & digitale samlinger
Høsten har så langt omfattet digitale opplæringspakker for både tverrfaglig team og for tannbehandlerteam. Opplæringspakkene skjer nå gjennom den nye læringsplattformen It's Iearning kombinert med møter på Teams. 
Videre arrangerer arbeidsgruppa "TOO kompetanse" korte, digitale samlinger for både tannbehandlerteam og tverrfagligteam utover høsten. 

 


Har din region arrangert eller skal arrangere samling, seminar, har nye ansatte eller team o.l, så tips oss gjerne om det!
Skal du/dere arrangere en regional samling og ønsker påmeldingsskjema på tooinfo.no, så kan vi hjelpe deg med det. Kontakt oss på: redaksjon@tooinfo.no

mikrofon_samling_konferanse.jpg
 

Fagstoff

Nå er e-boken "Oral Health Psychology" publisert! Den finner du her


Tips til vitenskapelig artikkel:

Har du ikke allerede lest den, anbefaler vi at du tar en titt på denne: 

Konsultasjonsmodellen «Fire Gode Vaner» tilpasses odontologien. Trenger tannlegene en ekstra vane?
Jorun Torper, Vibeke Ansteinsson og Tonje Lundeby
Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 131: 220-32

Under "Fagstoff" på tooinfo.no kan du nå finne flere artikler som kan være nyttig å ta en nærmere titt på. 

***For medarbeidere i Tverrfaglig behandlerteam: Noen manualer og beskrivelser av behandlingsløp hos tverrfaglig team, vil kun publiseres på lukket side på tooinfo.no. Veilederen for tverrfaglig behandlerteam ligger også på lukket side under "Dokumenter"  i fellesgruppen. 

briller_gul bakgrunn_640_cropped.jpg

 

 

 

 

Instagram

Vi minner om at TOO-prosjektet har Instagramkontoen "tannlegeangst". Målet her er å gi enkle råd til de med mild eller moderat grad av tannbehandlingsangst. Kontoen vil blant annet dele filmer fra prosjektet «Tenner, skam og angst». Kanskje du har lyst til å bidra? Kontakt redaksjonen. 

Tannbehandlingsangst på Instagram 

Instagram tannlegeangst

Redaksjonen tooinfo.no

Har du innspill eller spørsmål om tooinfo.no eller tips til neste nyhetsbrev, så send gjerne en e-post. 

 

Mvh redaksjonen tooinfo.no
 

Redaksjonsgruppen til tooinfo.no består av

  • Therese Varvin Frediksen (Vestfold-Telemark fylkeskommune, Faggruppen TOO)
  • Geir Haukeland (TkMidt, Faggruppen TOO)
  • Emma Pettersen (TkNN)
  • Ambika Viswanathan Ask (Agder fylkeskommune)
  • Siri Espedal Vold (TkVestland, Vestland fylkeskommune, Koordineringsgruppen TOO)
  • Vibeke Almaas (TkØ). Leder.

E-post: redaksjon@tooinfo.no

blyant_gul_bakgrunn_400.png