TOO på Stortinget

Mandag 21. mars ble TOO-prosjektet presentert på seminaret «Tenna er en del av kroppen - seminar om tannhelse» på Stortinget. Hilde Vogt Toven, direktør ved TkØ og leder av Koordineringsgruppen TOO, og Magne Audun Kloster, TkØ og medlem i Koordineringsgruppen TOO, viste i sitt innlegg til nødvendigheten av TOO-tilbudet. De påpekte at tilbudet hjelper pasientene med å mestre utfordringene de har med å oppsøke tannhelsetjenesten i tillegg til at behandlingsformen har positive ringvirkninger for andre deler av pasientenes liv. Vogt Toven og Kloster viste også til at det er stort behov for å satse på forskning på tematikken for å videreutvikle kunnskapen og forbedre tilbudet ytterligere. 

Tiril Willumsen, dekan ved Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo, Gry Jakhelln, fagansvarlig i Norsk Tannpleierforening og Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening, var noen av de andre inviterte som også holdt innlegg under seminaret.  

Opptak av hele seminaret (YouTube)

Stortinget TOO (2).png

Koordineringsgruppa TOO & Faggruppa TOO

Koordineringsgruppen TOO og Faggruppen TOO hadde fellesmøte 28. og 29. mars. 

Hoveddelen av to-dagers møtet var lagt til strategiarbeid. Dette arbeidet skal danne et strategidokument for TOO-prosjektet for de fire neste årene.  
Møtet ble også brukt til å diskutere felles anliggende i TOO-prosjektet. På dag to var det satt av eget møte med representanter fra Helsedirektoratet for å ta opp ulike utfordringer i TOO-prosjektet. 

 

strategiseminar_TOO_2022_300.jpg

Nyheter fra regionene

Region Agder: opplæring av tannbehandlerteam
Agder har i vinter gjennomført undervisning og opplæring for alle tannbehandlerteam i sin region. 

Region Vestland: første samling som Vestlandsfylke
Vestland skal ha den første fysiske samlinga sidan de blei Vestland for alle tverrfaglege team, støttefunksjonar og leiing. Samlinga blir 25. april i Bergen.
Vestland har også fått to nye psykologar. - I tillegg har me hatt utlyste stillingar både for tannlege, tannpleiar og tannhelsesekretær ved Senter for odontofobi og skal til med tilsettingsprosess for å skalere opp tilbodet ved Senter for odontofobi. Me tar også sikte på å auke kapasiteten i dei eksisterande fylkesteama ute i distrikta der det er mogleg, fortel Siri Espedal Vold, seniorrådgjevar ved Vestland fylkeskommune. 


Region TkNN & Nord-Norge: samling & nye tverrfaglige behandlerteam
TkNN arrangerer regional samling for tverrfaglig behandlerteam 10. -11. mai i sine lokaler i Tromsø. - Samlingen gjelder for alle tverrfaglig behandlerteam i hele Nord-Norge og vil gå over to halve dager, sier Emma Pettersen, tannhelsesekretær ved TKNN TOO. TkNN kan også melde at det nå er etablert flere tverrfaglig behandlerteam i Nordland, nærmere bestemt Vestvågøy og Narvik i Målselv tannklinikk i Troms har også fått på plass et tverrfaglig behandlerteam. 

Region TkMidt: styrke behandlingskapasiteten ved tverrfaglig team
- Vi har jobbet med å styrke behandlingskapasiteten i region Midt-Norge. Molde-teamet er betydelig styrket. Vi har utdannet to nye tverrfaglige desentraliserte team Nord i Trøndelag og i tillegg så er vi i prosessen med å ansette ytterligere 60% tannlegeressurs for tverrfaglig team ved TkMidt, sier Ragnhild Hagen, psykologspesialist og leder for TOO. I juni vil TkMidt arrangere oppfølgingskurs for eksisterende tannbehandlerteam i Trøndelag.

Region TkØ: aktivitetsplaner for kompetanseheving for tverrfaglig og for tannbehandlerteam
TOO kompetanse arrangerer opplæringspakker, digitale og fysiske samlinger for tverrfaglig behandlerteam og for tannbehandlerteam TOO i TkØs region (Agder, Innlandet, Oslo og Viken). Oversikt over aktivitetene i 2022 er tilgjengelig på tooinfo.no. Påmeldingsskjemaer publiseres på tooinfo.no fortløpende.  

 


Har din region arrangert eller skal arrangere samling, seminar o.l, så tips oss gjerne om det! Skal du/dere arrangere en regional samling og ønsker påmeldingsskjema på tooinfo.no, så kan vi hjelpe deg med det. Kontakt oss på: redaksjon@tooinfo.no

mikrofon_samling_konferanse.jpg
 

Fagstoff: artikkeltips

1-session treatment of specific phobias (2011) 
Lars Gøran Öst, Department of Psychology Stockholm University 

Manualen er også lagt ut på tooinfo.no under "Fagstoff"


***For medarbeidere i Tverrfaglig behandlerteam: Noen manualer og beskrivelser av behandlingsløp hos tverrfaglig team, vil kun publiseres på lukket side på tooinfo.no. Veilederen for tverrfaglig behandlerteam ligger også på lukket side under "Dokumenter"  i fellesgruppen. 

 


briller_gul bakgrunn_640_cropped.jpg

 

 

Instagram: tannlegeangst

TOO-prosjektet har etablert Instagramkontoen "tannlegeangst". Målet her er å gi enkle råd til de med mild eller moderat grad av tannbehandlingsangst. Kontoen vil blant annet dele filmer fra prosjektet «Tenner, skam og angst». Følg og tips gjerne! 

Tannbehandlingsangst på Instagram 

Instagram_mandag (2).png

Nettverkssamling for tverrfaglig behandlerteam 2022

Nasjonal nettverkssamling tverrfaglig behandlerteam 2022 finner sted 14., 15. og 16. september.

Så hold av datoen og så kommer vi tilbake til påmelding og program! 

 

ansvar_hånd_plante 600.jpg

Praktisk: lukket side for medarbeidere i tverrfaglig behandlerteam

Det er din lokale administrator som registrerer, oppdaterer og eventuelt fjerner brukerkontoer på den lukkede siden på tooinfo.no. Har du for eksempel fått ny e-postadresse? Da tar du kontakt med din lokale administrator som ordner det for deg.

Er du usikker på hvem som er din lokale administrator? Send en e-post til redaksjon@tooinfo.no, så finner vi det ut av det.

Obs: hos noen Outlook-brukere kan meldinger fra lukket side havne i mappen «Annet» i stedet for «Fokus» i Innboksen. Ta en titt. Og finner du den ikke der, så sjekk spamfilteret. 

søppelkasse_600 – Kopi.jpg

Redaksjonen tooinfo.no

Har du innspill eller spørsmål om tooinfo.no eller tips til neste nyhetsbrev, så send gjerne en e-post. 

 

Mvh redaksjonen tooinfo.no
 

Redaksjonsgruppen til tooinfo.no består av

  • Therese Varvin Frediksen (Vestfold-Telemark fylkeskommune, Faggruppen TOO)
  • Geir Haukeland (TkMidt, Faggruppen TOO)
  • Emma Pettersen (TkNN)
  • Ambika Viswanathan Ask (Agder fylkeskommune
  • Siri Espedal Vold (TkVestland, Vestland fylkeskommune, Koordineringsgruppen TOO)
  • Vibeke Almaas (TkØ). Leder.

E-post: redaksjon@tooinfo.no

blyant_gul_bakgrunn_400.png