Takk for sist! Nettverkssamlingen 2021 for tverrfaglig behandlerteam

Over 140 behandlere fra tverrfaglig behandlerteam deltok på årets nettverkssamling. Det var hyggelig å møtes fysisk igjen!

Presentasjoner fra noen av foredragene ligger på lukket side på tooinfo.no i gruppen «Felles informasjon til alle tverrfaglig behandlerteam TOO» under «Dokumenter/Nettverkssamling 2021». En liten nyhet om samlingen finner du her. Vi håper samlingen innfridde og gleder oss til neste gang. 


Nettverkssamling 2022

Så fort dato for neste nettverkssamling er satt, vil du få beskjed slik at du kan huke av den i kalenderen din. Og når påmeldingsskjemaet er klart vil du selvsagt få beskjed om det også. Da er det lurt å melde seg på så raskt som mulig og før frist. Etter påmeldingsfrist vil det ikke være mulig å melde seg på. Mer informasjon kommer! 
 

         tid_program_kalender.jpg

Stand på NTFs Landsmøte 2021

Rundt omkring i landet jobbes det med å informere om TOO-tilbudet til både pasienter og til tann- og helsepersonell. Et av informasjonstiltakene for å nå ut til tannhelsepersonell er stand på NTFs Landsmøte. 

I år var Landsmøtet lagt til Bergen, og TkVestland hadde derfor hovedregien med bistand fra de øvrige kompetansesentrene. I tillegg til informasjon om TOO og kompetansesentrenes virkeoppgaver og aktiviteter, ble det også vist filmsnutter fra prosjektet «Tenner, skam og angst» og en film om TkVestland.


Foto: Arild Olav Sævig, TkVestland

 

 

 

 


Foto: Arild Olav Sævig, TkVestland

TOO på fylkestannlegemøte

Fredag 12. november var det fylkestannlegemøte. Leder av Koordineringsgruppa TOO og direktør ved TkØ, Hilde Vogt Toven, holdt innlegg om TOO-prosjektet.

I sitt innlegg gikk hun blant annet gjennom organisering og samarbeidet i prosjektet, økonomi og rammebetingelser, kompetansebygging for TOO-behandlerne og utfordringer i prosjektet. Hun viste til at lederne i DOT fremover vil få mer informasjon om TOO-prosjektet, blant annet ved å få tilgang til lukket side på tooinfo.no og motta nyhetsbrev fra TOO-prosjektet. Avslutningsvis informerte Vogt Toven om at filmene fra prosjektet «Tenner, skam og angst» er tilgjengelig på tooinfo.no. 

Videre på programmet var det blant annet presentasjon ved PwC om evalueringsrapporten av TOO-prosjektet, og Helsedirektoratet som blant annet kommenterte resultatene fra evalueringsrapporten.

Skjermbilde 2021-12-02 084002.png

Nyhet fra regionen: TkVestland, TkNN og TkØ

Det pågår stadig regionale opplæringstiltak og kompetansehevende arbeid for tverrfaglig team og for tannbehandlerteam rundt omkring. Denne gangen er det litt informasjon fra TkVestland, TkNN og TkØ. 
 

Fagdag hos TkVestland

- I Vestland så har kvart fagfelt ved TkVestland ein fagdag i året. Fredag 26.11 var det digital fagdag med TOO som tema, sier Siri Espedal Vold, tannlege og TOO-koordinator ved TkVestland. Programmet for fagdagen var delt inn i temanene «Status i TOO», «Angst i tannbehandling», «Møte med den angstfulle pasienten» og «Samarbeid med barnevernstenesta».
 

Regionalt møte for tverrfaglig behandlerteam  - TkNN

TkNN arrangerte regionalt møte 10.-11. november for tverrfaglig behandlerteam i Nordland og Troms og Finnmark. Emma Pettersen, tannhelsesekretær ved odontofobi temaet TkNN, koordinerte møtet og viser til at programmet for møtet var

  • heterogene perspektiver på odontofobi og kompleks psykiatrisk komorbiditet ved Malin Fors, psykologspesialist, TOO-teamet Hammerfest
  • hvordan jobbe med traumepasienter ved Marita Engevik, psykomotorisk fysioterapeut

 

Regionalt kurs for tannbehandlerteam  - TkØ

«Kompetansegruppen TOO» ved TkØ arrangerte i november to halvdagskurs for tannbehandlerteam i regionen; Agder, Innlandet, Oslo og Viken i tillegg til TkØs egne tannbehandlerteam. Kursene var digitale og på hvert kurs deltok over 80 behandlere. - Innholdet omfattet blant annet traumeforståelse, innføring i kognitiv teori og erfaringer med å jobbe med redde pasienter, sier seniorrådgiver ved TkØ', Merete Berg-Berthinussen, på vegne av «Kompetansegruppen TOO». Det tredje og siste delen i denne kurspakka vil bli holdt 18. januar.  
 

Regional samling for tverrfaglig behandlerteam - TkØ

Mandag 29. november arrangerte TkØs «Kompetansegruppen TOO» en samling for tverrfaglig behandlerteam i sin region. Den digitale samlingen varte par timer, hvor hovedfokuset var kasusdiskusjon.


Har din region arrangert eller skal arrangere samling, kurs o.l, så tips oss gjerne om det!  
Skal du/dere arrangere en regional samling og ønsker påmeldingsskjema på tooinfo.no, så kan vi hjelpe deg med det. Kontakt oss på: redaksjon@tooinfo.no

mikrofon_samling_konferanse.jpg
 

Kort om TOO-prosjektet – mini e-læringskurs

Er du usikker på hvordan TOO-prosjektet er organisert? Eller hvorfor behandlingstilbudet faktisk eksisterer? «Kompetansegruppen TOO» ved TkØ har laget en kort introduksjon om hva TOO-prosjektet er, hvorfor det ble etablert og hvordan prosjektet er organisert.

Klikk på lenkene nedenfor. Til sammen tar det ca. 10-15 minutter.
Leksjonene var en del av det som ble gått igjennom i forberedelseskurset, som ble arrangert tidligere i høst.

Leksjon 1: Introduksjon om TOO-tilbudet  

Leksjon 2: Mål & bakgrunn for TOO-tilbudet

Leksjonene vil også bli lagt ut på tooinfo.no/too-behandler under "Fagstoff".


briller_gul bakgrunn_640_cropped.jpg

 

 

 

Filmer om tannbehandlingsangst: oversikt og tips til bruk av filmene

Filmene fra prosjektet «Tenner, skam og angst», som ble presentert på nettverkssamlingen, ligger nå ute på tooinfo.no

Tips til bruk av filmene
Hva kan filmene brukes til? Filmene kan være nyttig å bruke for eksempel ved pasientkonsultasjon- og behandling, kurs, stand og foredrag. Eksempelvis ble noen av filmene vist på standen til NTFs Landsmøte, og «Kompetansegruppen TOO» ved TkØ har brukt noen av filmene i forbindelse med kurs til tannbehandlerteam. Se også under "Tips"!


Innholdsfortegnelse over filmene
Det er over 40 filmer om tannbehandlingsangst og er delt inn i kategorier. For å få en oversikt over alle filmene kan du ta en titt på oversikten som du finner her. 
 

Teknisk bistand
Hvis du ønsker å bruke noen av filmene, men er usikker på hvordan du deler en film eller noe annet teknisk, så finner du litt informasjon her. 
 

utropstegn 600.jpg

Praktisk: lukket side for medarbeidere i tverrfaglig behandlerteam

Det er din lokale administrator som registerer, oppdaterer og eventuelt fjerner brukerkontoer på den lukkede siden på tooinfo.no. Har du for eksempel fått ny e-postadresse? Da tar du kontakt med din lokale administrator som ordner det for deg.

Er du usikker på hvem som er din lokale administrator? Send en e-post til redaksjon@tooinfo.no, så finner vi det ut av det.

hengelås_640_cropped.png

Redaksjonen tooinfo.no

Har du innspill eller spørsmål om tooinfo.no eller tips til neste nyhetsbrev, så send gjerne en e-post. 

Mvh Redaksjonsgruppen tooinfo.no
 

Redaksjonsgruppen til tooinfo.no består av

  • Therese Varvin Frediksen (Vestfold-Telemark fk, Faggruppen TOO)
  • Geir Haukeland (TkMidt, Faggruppen TOO)
  • Emma Pettersen (TkNN)
  • Ambika Viswanathan Ask (Agder fk)
  • Siri Espedal Vold (Vestland fk, Koordineringsgruppen TOO)
  • Vibeke Almaas (TkØ). Leder.

E-post: redaksjon@tooinfo.no

blyant_gul_bakgrunn_400.png