Tverrfaglig behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær.
Tilbudet innebærer angstbehandling. Målet er å hjelpe deg til å mestre tannbehandling.

Tannbehandlerteam TOO består av tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær.
De utfører tannbehandling når du er ferdig med angstbehandlingen.

 

Førstegangskontakt og angstbehandling

Du kan selv ta kontakt eller be din lege, psykolog eller andre om å ta kontakt for deg.

Du vil bli satt opp til samtale hos psykolog i Tverrfaglig behandlerteam TOO. Psykologen vil kartlegge hva du syns er vanskelig med tannbehandling, vurdere om du går inn under TOO-tilbudet og deretter om dette behandlingstilbudet egner seg for deg.

Den videre oppfølgingen vil bygge på prinsipper fra eksponeringsterapi, som har god effekt på behandling av angstlidelser. Dette går ut på å øve gradvis på de situasjonene som du synes er mest vanskelige.

Målet med angstbehandlingen er at du blir i stand til å mestre tannbehandling.

 

 

Tannbehandling hos Tannbehandlerteam TOO

Når du er ferdig med angstbehandlingen hos Tverrfaglig behandlerteam TOO, blir du henvist til et annet team; Tannbehandlerteam TOO for tannbehandling.

Tannbehandlerteam TOO har i forkant fått nødvendig informasjon, slik at behandlingen blir tilpasset ditt mestringsnivå.

Tannbehandlerteam TOO kan være fylkeskommunalt ansatte eller privatpraktiserende som fylkeskommunen/kompetansesenteret har avtale med. Disse teamene har særskilt kompetanse innen tilrettelagt tannbehandling. Etter endt behandling er du selv ansvarlig for videre oppfølging hos tannlege/tannpleier.

 

 

Mer informasjon om TOO