Tverrfaglig behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær.
Her vil du motta angstbehandling i form av eksponeringsterapi.

Tannbehandlerteam TOO består av tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær.
De utfører tannbehandling når du er ferdig med angstbehandlingen.

 

Førstegangskontakt og angstbehandling hos Tverrfaglig behandlerteam TOO

Du kan selv ta kontakt eller be din lege, psykolog eller andre om å ta kontakt for deg.

Du vil bli satt opp til samtale hos psykolog i Tverrfaglig behandlerteam TOO. Psykologen vil kartlegge hva du syns er vanskelig med tannbehandling, vurdere om du går inn under TOO-tilbudet og deretter om dette behandlingstilbudet egner seg for deg.

Er dette et tilbud for deg vil du få behandling hos Tverrfaglig behandlerteam TOO. Her vil du motta angstbehandling i form av eksponeringsterapi. Terapiformen går ut på at du sammen med teamet øver på situasjoner du er redd for. Det krever at du er motivert og at du deltar aktivt både under og mellom behandlingene

Målet er å hjelpe deg til å mestre tannbehandling.

 

 

Tannbehandling hos Tannbehandlerteam TOO

Når du er ferdig med angstbehandlingen hos Tverrfaglig behandlerteam TOO, blir du henvist til et annet team; Tannbehandlerteam TOO for tannbehandling.

Tannbehandlerteam TOO har i forkant fått nødvendig informasjon, slik at behandlingen blir tilpasset ditt mestringsnivå.

Tannbehandlerteam TOO kan være fylkeskommunalt ansatte eller privatpraktiserende som fylkeskommunen/kompetansesenteret har avtale med. Disse teamene har særskilt kompetanse innen tilrettelagt tannbehandling. Etter endt behandling er du selv ansvarlig for videre oppfølging hos tannlege/tannpleier.

 

 

Mer informasjon om TOO