Hva er TOO-tilbudet? Kort innføring

Organisasjonskart TOO-tilbudet

Nedenfor er organisasjonskartet til TOO-prosjektet.
I innføringskurset "Introduksjon om TOO-tilbudet" blir organisasjonskartet forklart med lyd. 

 

TOO orgkart april 2023_1.png

 

 

Koordineringsgruppen TOO

I Koordineringsgruppen TOO deltar lederne fra de fem regionale kompetansesentrene i tillegg til representanter for fylkestannlegene. 

 • Hilde Vogt Toven (TkØ). Leder. 
 • Marit Eidissen (TkNN)
 • Siri Espedal Vold (TkVestland og Vestland fylkeskommune)
 • Patrik Cetrelli (TkMidt)
 • Claes Næsheim (Innlandet fylkeskommune
 • Ingvild Dommersnes (TkRogaland)
 • Lathamini Murugesh (Vestland fylkeskommune)
 • Magne Audun Kloster(TkØ)  

Faggruppen TOO

Faggruppen TOO består av representanter fra tverrfaglig behandlerteam TOO. Gruppen består av tannleger, psykologer og tannhelsesekretærer. 

 • Therese Varvin Fredriksen (Vestfold Telemark fylkeskommune). Leder. 
 • Geir Haukeland (TkMidt). Leder. 
 • Charlott Holstad (TkØ)
 • Jan-Are Kolset Johnsen (UiT)
 • Karianne Johansen (TkNN)
 • Hilde Marie Quseth (TkRogaland)
 • Maren Agdal (TkVestland)

Rapporter om TOO-tilbudet

Tilrettelagt tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller odontofobi. Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak IS-1855. Helsedirektoratet
(2010)
Rapporten viser til bakgrunnen for etableringen av tilrettelagt tannhelsetilbud TOO. 

 

Evaluering av tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur og overgrep og personer med odontofobi («TOO-tilbudet») – Rapport fra PwC
PwC har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en evaluering av tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi) (TOO-tilbudet).