Kategori 2: Møt tannhelseteamet

I denne kategorien finner du følgende filmer:

Kategori 4: Å ha vonde tanker om tannbehandling

I denne kategorien finner du følgende film:

Skremmende tanker om tannbehandling

Kategori 5: Tannbehandling i narkose

I denne kategorien finner du følgende film: 

Tannbehandling i narkose

Filmproduksjon

Filmene er utviklet og kvalitetssikret av tannhelsepersonell, psykologer og brukere gjennom prosjektet "Tenner, skam og angst".

Prosjekteier er Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er hovedsamarbeidspartner.
Filmprodusent er To Sølvmynter Film. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam, Rådet for psykisk helse.

Spørsmål om filmene kan rettes til redaksjon@tooinfo.no (ikke pasienthenvendelser)