Spørsmål: Hvem er tilbudet for?

Svar:
TOO er for personer som

  • har vært utsatt for tortur
  • har vært utsatt for overgrep eller vold i nære relasjoner
  • har sterk angst for tannbehandling, odontofobi

 

Spørsmål: Trenger jeg henvisning?

Svar:
Du kan selv ta kontakt eller be din tannlege, tannpleier, lege, psykolog eller andre om å ta kontakt for deg.

 

Spørsmål: Hvordan kan jeg ta kontakt?

Svar:
Du kan kontakte TOO-teamet enten på e-post eller på telefon. Du kan også sende SMS, de fleste teamene har mobiltelefon.

 

Spørsmål: Hva skjer når jeg har tatt kontakt?

Svar: 
Du vil bli satt opp til samtale hos psykolog i Tverrfaglig behandlerteam TOO. Psykologen vil kartlegge hva du syns er vanskelig med tannbehandling, vurdere om du går inn under TOO-tilbudet og deretter om dette behandlingstilbudet egner seg for deg.

Den videre oppfølgingen bygger på prinsipper fra eksponeringsterapi, og du får mulighet til å lære deg strategier til å mestre situasjoner som er vanskelige.

 

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom Tverrfaglig behandlerteam TOO og Tannbehandlerteam TOO?

Svar:
Tverrfaglig behandlerteam TOO
består av psykolog, tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær. De behandler din angstlidelse gjennom eksponeringsterapi. Selve angstbehandlingen består av å øve gradvis på de situasjonene som du synes er mest vanskelig.

Tannbehandlerteam TOO består av tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær. De restaurerer tannsett ditt etter avsluttet angstbehandling.

 

Spørsmål: Hvor lang tid tar angstbehandlingen?

Svar:
Angstbehandlingen blir individuelt tilpasset innenfor 5-12 behandlingstimer.

 

Spørsmål: Koster det noe?

Svar: 
Hvis du oppfyller kriteriene for TOO-tilbudet, dekkes angstbehandling (Tverrfaglig behandlingsteam TOO) og tannbehandling (Tannbehandlingsteam TOO) av statlige midler frem til tannsettet er rehabilitert.


 

Spørsmål: Hvor lang ventetid er det på angstbehandling?

Svar:
Ventetid varierer fra sted til sted. Ta kontakt for mer informasjon.